KvK: V-635042   |   Bankrekening: NL42 INGB 0003 348868


Bestuur H.Z.V.O.

Het bestuur van de H.Z.V.O. is altijd op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om de zaalvoetbal een handje te helpen. Voor interesse, neem contact met ons op.

Bestuursleden
Voorzitter en Public Relations F. Boogert (Frans)
E-mail: voorzitter@hzvo.nl

Secretaris A.A. Brouwer (André)
E-mail: secretaris@hzvo.nl

Penningmeester (....)
E-mail: penningmeester@hzvo.nl

Competitieleider R.H.H de Moel (Rob)
E-mail.:competitieleider@hzvo.nl

Ledenadministratie T. Dörr (Tim)
E-mail: ledenadministratie@hzvo.nl

Commissieleden
Uitslagen-Standen J. Riedijk (Jan)
E-mail: uitslagen-standen@hzvo.nl
en naar: competitieleider@hzvo.nl

HZVO orgaan R.H.H. de Moel (Rob)
E-mail.:competitieleider@hzvo.nl

Scheidsrechtercommissie
Voorzitter T. Pronk (Ton)
E-mail: scheidsrechterscommissie@gmail.com
HZVO orgaan R.Bos (Remco)
E-mail.:rjbos@kpnmail.nl

StrafcommissieHZVO
Voorzitter
Secretaris