KvK: V-635042   |   Bankrekening: NL42 INGB 0003 348868


Bestuur H.Z.V.O.

Het bestuur van de H.Z.V.O. is altijd op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om de zaalvoetbal een handje te helpen. Voor interesse, neem contact met ons op.

Bestuursleden
Voorzitter en Public Relations F. Boogert (Frans)
E-mail: voorzitter@hzvo.nl

Secretaris Vacant (....)
E-mail: secretaris@hzvo.nl

Penningmeester J.J. Slootweg (Johan)
E-mail: penningmeester@hzvo.nl

Competitieleider R.H.H de Moel (Rob)
E-mail.:competitieleider@hzvo.nl

Ledenadministratie T. Dörr (Tim)
E-mail: ledenadministratie@hzvo.nl

Commissieleden
Uitslagen-Standen J. Riedijk (Jan)
E-mail: uitslagen-standen@hzvo.nl
en naar: competitieleiderhzvo@gmail.com

HZVO orgaan R.H.H. de Moel (Rob)
E-mail.:competitieleider@hzvo.nl

Scheidsrechtercommissie
Voorzitter T. Pronk (Ton)
E-mail:scheidsrechterscommissie@hzvo.nl
HZVO orgaan R.Bos (Remco)
E-mail.:rjbos@kpnmail.nl

StrafcommissieHZVO
Voorzitter J. Riedijk (Jan)
E-mail.:competitieleiderhzvo@gmail.com

Secretaris T. Pronk (Ton)
E-mail:scheidsrechterscommissie@hzvo.nl
Commissielid M. Gödden (Martijn)
E-mail:martijnenolga@ziggo.nl